Jak wznowić działalność gospodarczą?

Powody zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej bywają różne. Wśród przyczyn jej zawieszenia podaje się najczęściej problemy finansowe, niemożność uiszczania składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy, brak środków na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem firmy, problemy zdrowotne jej właściciela, indywidualne zdarzenie losowe. Przedsiębiorcy, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), przysługuje prawo do jej bezterminowego zawieszenia. Warto pamiętać, że w przypadku rozpoczynania, zawieszania, a także wznawiania działalności gospodarczej, przydaje się pomoc sprawdzonego biura kredytowo-rachunkowego.

Wznowienie działalności gospodarczej

działalność gospodarcza

Wznowienie działalności gospodarczej z reguły przebiega szybko i bezproblemowo. Przedsiębiorca we wniosku o zawieszenie działalności może, ale nie musi, podać datę jej wznowienia. Czas trwania zawieszenia pozostaje dowolny. Należy jedynie pamiętać, że działalność można wznowić najwcześniej po trzydziestu dniach od momentu jej zawieszenia. Po ich upływie przedsiębiorca składa wniosek o wznowienie działalności do CEIDG, a zawiadomienie o jej odwieszeniu trafia jednocześnie do US-u i ZUS-u. Działalność zostaje wznowiona w chwili zamieszczenia informacji o jej ponownym rozpoczęciu w rejestrze CEIDG. Wpisanie danych odbywa się szybko – przeważnie w ten sam dzień roboczy, a najpóźniej kolejnego dnia roboczego. Wznowienie działalności oznacza powrót do poprzednich obowiązków i zobowiązań.

Podsumowując, w celu odwieszenia działalności konieczne jest ponowne złożenie do urzędu gminy lub urzędu miasta wniosku CEIDG-1. Przy czym podana we wniosku data wznowienia działalności nie może być wcześniejsza niż dzień składania wniosku. Działalność można wznowić online poprzez wypełnienie dostępnego na stronie CEIDG wniosku. Jednak aby móc skorzystać z podanej opcji, trzeba najpierw zarejestrować się w systemie CEIDG. Ponadto wniosek złożony online wymaga potwierdzenia przy pomocy profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub podpisu elektronicznego. Działalność można także odwiesić listownie, telefonicznie, osobiście oraz za pośrednictwem pełnomocnika. W pierwszym przypadku konieczne jest potwierdzenie podpisu u notariusza, natomiast w drugim po odbyciu rozmowy telefonicznej z konsultantem i po uzupełnieniu przez niego wniosku o wznowienie działalności, przedsiębiorca otrzymuje wiadomość tekstową z numerem wniosku, podaje go w urzędzie gminy, a po wydrukowaniu przez urzędnika dokumentu składa na nim swój podpis.

W przypadku zajścia istotnych zmian, na przykład w sytuacji utraty prawa do korzystania z ulg dla początkujących przedsiębiorców, przedsiębiorca ma siedem dni na ponowne zgłoszenie działalności do ZUS-u i uzyskania nowego kodu ubezpieczenia.