Co trzeba wiedzieć o mikrorachunku?

Do niedawna podatnicy musieli opłacać podatki ze swojego osobistego konta bankowego na różne rachunki urzędu skarbowego. Jednak bywało to problematyczne z uwagi na czas, który należało na to poświęcić oraz stosunkowo częste pomyłki, na przykład podczas wpisywania numeru konta. Wychodząc naprzeciw tym niedogodnościom, na początku 2020 roku został wprowadzony tak zwany mikrorachunek podatkowy, który znacznie ułatwia procedurę. Czym jest, skąd wziąć jego numer i jakie ma zalety?

Kto może skorzystać z mikrorachunku i jaki jest jego numer?

Mikrorachunek, czyli indywidualne konto bankowe to rachunek bankowy, przy pomocy którego można płacić podatki. Został wprowadzony z myślą o wszystkich podatnikach, co w praktyce oznacza, że mogą z niego korzystać:

konto bankowe

  • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą,
  • osoby fizyczne pracujące w oparciu o różne umowy.

Aby móc skorzystać z mikrorachunku, najpierw należy wygenerować jego numer. Można go uzyskać w urzędzie skarbowym. Jednak wygodniejszą metodą jest skorzystanie z internetowego generatora, który znajduje się na stronie podatki.gov.pl. Samodzielne wygenerowanie numeru indywidualnego konta bankowego jest bardzo proste. Aby to zrobić, wystarczy przygotować numer PESEL albo numer NIP.

Jakie należności przelewać na mikrorachunek i jakie są jego zalety?

Korzystając z mikrorachunku, można uiścić kilka należności. Jest to przede wszystkim podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli PIT. Na indywidualne konto bankowe powinien być również wpłacany podatek od osób prawnych, czyli CIT oraz VAT, czyli podatek od towarów i usług (z wyłączeniem VAT-14 i VAT w imporcie). Pozostałe podatki nadal muszą być wpłacane na konto właściwego urzędu skarbowego, a w przypadku nadpłaty podatnik otrzymuje zwrot na rachunek bankowy wskazany w CEiDG albo zgłoszony do urzędu skarbowego. Warto również wiedzieć, że mikrorachunek podatkowy nie będzie zawierał historii wpłat. Docelowo zaksięgowane wpłaty można sprawdzić, logując się na swój profil na Portalu Podatkowym, na którym podatnik ma dostęp do swoich informacji podatkowych.

Najważniejszą zaletą mikrorachunku jest wpłacanie na jeden, stały numer rachunku PIT, CIT i VAT, dzięki czemu można uniknąć pomyłek. Dodatkowo numer przypisywany jest na stałe, co oznacza, że nawet w przypadku przeprowadzki, zmiany nazwiska albo zmiany siedziby firmy nie trzeba go zmieniać. Dzięki niemu można również szybciej obsługiwać płatności, łatwiej monitorować zobowiązania i należności a w razie potrzeby również otrzymać niezbędne zaświadczenia, na przykład o niezaleganiu o podatkach.