Kogo dotyczy PiT-0?

Każdego roku pojawiają się nowe zmiany podatkowe. Najczęściej dotyczą przedsiębiorców, którzy muszą na bieżąco się z nimi zaznajamiać. Jednak niektóre z są istotne również dla pracowników. Jedną z nich była wprowadzona w 2019 roku ulga podatkowa dotycząca młodych pracowników, czyli wprowadzenie PIT-0. Na czym polega ta zmiana, kogo dokładnie dotyczy i jakie warunki trzeba spełniać, aby móc z niej korzystać?

Czym jest PIT-0 i kto może skorzystać z ulgi?

Ustawa dotycząca wprowadzenia ulgi dla młodych została uchwalona przez sejm 4 lipca 2019 roku, a przepisy weszły w życie 1 sierpnia 2019 roku. W myśl tej zmiany został zlikwidowany 18% podatek dochodowy dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia oraz nie przekroczyły limitu ulgi. Wspomniany limit w 2019 wynosił 35636,67 zł, a kwota wynikała z tego, że ulga objęła 5/12 rocznego limitu (zwolnienie obowiązywało przez pięć miesięcy).

pit 0

Od początku 2020 roku limit wynosi 85528 zł. Co ważne, jeżeli młoda osoba przekracza ten limit, to przychód, który poza niego wykracza, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Należy również podkreślić, że osoba, która chce skorzystać z omawianych ulg, w dalszym ciągu jest zobowiązana do płacenia składek do NFZ oraz ZUS.

Co jeszcze jest ważne w tej zmianie podatkowej?

Załącznik PIT 0 jest składany razem z zeznaniem podatkowym, czyli PIT-37, PIT-36 albo PIT-28. Osoby poniżej 26 roku życia powinny wiedzieć, że przy ustalaniu limitu nie bierze się pod uwagę innych ulg ani kosztów uzyskania przychodów. Najważniejsza jest kwota brutto. Zwolnieniem została objęta umowa o pracę, umowa zlecenie, praca nakładcza, stosunek służbowy oraz spółdzielczy stosunek pracy.

Klienci naszego biura rachunkowego często pytają, jakie są wykluczenia z ulgi. Z PIT-0 nie mogą skorzystać młode osoby, które pracują na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenie z nierezydentem Polski, umowy zlecenie ze zbyciem praw autorskich (50% kosztów uzyskania dochodu) oraz umowy zlecenie w nieprzekraczającej wysokości 200 złotych, która podlega zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu 18%. Celem wprowadzenia PIT-0 jest pomoc dla młodych, pracujących osób, ponieważ dzięki niemu mogą zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych w skali roku.