Jakie dokumenty należy złożyć ubiegając się o kredyt gotówkowy?

Składając wniosek o otrzymanie kredytu gotówkowego, konieczne będzie okazanie pewnych dokumentów. Warto przygotować je wcześniej, by cały proces przebiegł szybciej i sprawniej. Poznaj dokładną listę niezbędnej dokumentacji.

Najważniejszy dowód osobisty

Podstawowym dokumentem wymaganym przez biuro kredytowe jest ważny dowód osobisty. Pozwala na potwierdzenie tożsamości osoby ubiegającej się o finansowanie. Przy wypełnianiu wniosku konieczna jest podanie jego numeru oraz serii, a także swojego imienia, nazwiska i PESEL-u. Ponadto dowód ułatwia instytucjom pośrednictwa finansowego przygotowanie ofert dopasowanych do Twoich możliwości.

wniosek kredytowy przez internet

Warto dodać, że o kredyt starać się mogą osoby pełnoletnie, zameldowane w Polsce i posiadające zdolność do czynności prawnych.

Wypełniony wniosek kredytowy podstawą ubiegania się o finansowanie

Poprawnie wypełnione wnioski to jedne z najważniejszych dokumentów podczas ubiegania się o kredyty gotówkowe. Wymagane będzie podanie w nich danych osobowych oraz informacji dotyczących kredytu, o jaki się starasz, czyli kwoty i okresu spłaty. Konieczne jest również wskazanie stanu cywilnego, liczby osób na utrzymaniu, innych zobowiązań oraz źródła i wysokości dochodu.

Wniosek możesz złożyć w biurze zajmującym się kompleksową pomocą w znalezieniu najlepszych rozwiązań finansowych.

Dokumenty potwierdzające dochód także potrzebne

Jeszcze jednym, niezbędnym przy wnioskowaniu o kredyty gotówkowe, jest dokument potwierdzający zarobki. Na jego podstawie określana jest Twoja zdolność kredytowa.

Zaświadczenie o zarobkach może pochodzić z miejsca pracy. Widnieć na nim będzie wysokość Twoich przychodów. Jednak znacznie częściej wystarczy wyciąg z rachunku bankowego. Zazwyczaj biuro kredytowe prosi o zestawienie operacji z ostatnich 3 lub 6 miesięcy.