Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych nazywane jest także pełną księgowością przedsiębiorstwa. Wykonywane jest w celu dokonywania rozliczeń z Urzędem Skarbowym, umożliwia także kontrolę poprawnego funkcjonowania firmy. Jest obowiązkowe dla:

 • spółek jawnych i z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółek komandytowych,
 • spółek handlowych,
 • spółek cywilnych,
 • spółek partnerskich,
 • spółek aukcyjnych,
 • osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych osób fizycznych, jeśli nie przekroczyły progu przychodów,
 • jednostek organizacyjnych,
 • gmin, powiatów i województw.

Nasze biuro rachunkowe świadczy usługi z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych. Podobnie jak przy usługach księgowo-płacowych zajmujemy się reprezentowaniem klientów przed Urzędem Skarbowym i ZUS oraz archiwizujemy dokumenty w siedzibie naszej firmy. Prowadzenie pełnej księgowości obejmuje szereg rozliczeń, między innymi:

 • opracowanie planów kont,
 • monitoring zobowiązań i należności – zestawienia obrotów i sald,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • tworzenie polityki rachunkowości,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych oraz rejestru zakupu i sprzedaży.

Jak długo przechowywać księgi rachunkowe?

Księgi rachunkowe mogą być przechowywane na nośnikach danych lub w formie tradycyjnych wydruków w sposób uniemożliwiający niedozwolone zmiany, lub ich zniszczenie. Termin przechowywania dokumentacji rachunkowej reguluje ordynacja podatkowa. Księgi rachunkowe należy przechowywać przynajmniej przez 5 lat od roku następującego po roku obrotowym. Żadna ustawa nie wyznacza, co należy zrobić z dokumentami po upływie terminu przechowywania – dlatego, jeśli decyzją kierownika jednostki mają ulec zniszczeniu, warto likwidację udokumentować stosownym protokołem z podpisem osób odpowiedzialnych za ich niszczenie.