Blog

zatrudnienie

Jak zoptymalizować zatrudnienie w firmie?

Jednym z celów, do których dąży każdy przedsiębiorca, jest optymalizacja kosztów. Biorąc pod uwagę coraz większą konkurencję, rosnące ceny produktów i usług czy pandemię COVID-19, która wpłynęła na gospodarkę, wszelkie oszczędności są na wagę złota. Jednym ze sposobów na zmniejszenie kosztów w firmie jest optymalizacja zatrudnienia. Jak to zrobić, aby przedsiębiorstwo na tym nie ucierpiało?

Czytaj więcej...

pit 0

Kogo dotyczy PiT-0?

Każdego roku pojawiają się nowe zmiany podatkowe. Najczęściej dotyczą przedsiębiorców, którzy muszą na bieżąco się z nimi zaznajamiać. Jednak niektóre z są istotne również dla pracowników. Jedną z nich była wprowadzona w 2019 roku ulga podatkowa dotycząca młodych pracowników, czyli wprowadzenie PIT-0. Na czym polega ta zmiana, kogo dokładnie dotyczy i jakie warunki trzeba spełniać, aby móc z niej korzystać?

Czytaj więcej...

praca

Jak sporządzić świadectwo pracy?

Właściciele firm mają wiele obowiązków dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, tworzenia polityki rachunkowości czy monitoringu zobowiązań i należności. Oprócz kwestii księgowych przedsiębiorcy muszą również zadbać o to, by kwestie dotyczące kadr i płac również były prowadzone zgodnie z wymogami prawnymi. Jednym z obowiązków, które mają pracodawcy, jest sporządzenie świadectwa pracy dla pracownika, który kończy współpracę. Z jakich elementów składa się ten dokument i jak go prawidłowo przygotować?

Czytaj więcej...

konto bankowe

Co trzeba wiedzieć o mikrorachunku?

Do niedawna podatnicy musieli opłacać podatki ze swojego osobistego konta bankowego na różne rachunki urzędu skarbowego. Jednak bywało to problematyczne z uwagi na czas, który należało na to poświęcić oraz stosunkowo częste pomyłki, na przykład podczas wpisywania numeru konta. Wychodząc naprzeciw tym niedogodnościom, na początku 2020 roku został wprowadzony tak zwany mikrorachunek podatkowy, który znacznie ułatwia procedurę. Czym jest, skąd wziąć jego numer i jakie ma zalety?

Czytaj więcej...

działalność gospodarcza

Jak wznowić działalność gospodarczą?

Powody zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej bywają różne. Wśród przyczyn jej zawieszenia podaje się najczęściej problemy finansowe, niemożność uiszczania składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy, brak środków na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem firmy, problemy zdrowotne jej właściciela, indywidualne zdarzenie losowe. Przedsiębiorcy, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), przysługuje prawo do jej bezterminowego zawieszenia. 

Czytaj więcej...

vat

Czym jest VAT i jak go rozliczyć?

VAT (z ang. Value Added Tax), czyli podatek od towarów i usług (PTU), jest nakładany zarówno na nabywców, jak i na sprzedawców. Podatek ten bywa nazywany podatkiem pośrednim oraz podatkiem od wartości dodanej, a jego wartość dolicza się do wartości netto transakcji kupna-sprzedaży. Dostawca towaru lub usługi – dzięki własnej pracy – wytwarza wartość dodaną. Nie wytwarza jej natomiast nabywający produkt bądź korzystający z usługi konsument postrzegany jako ostateczny odbiorca towaru.

Czytaj więcej...

ewidencja przychodu

Na jakich warunkach można prowadzić ewidencję przychodu?

Biuro rachunkowe doradza zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym w zakresie podatków i rachunków. Klientom indywidualnym oferuje sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych oraz ustalanie przysługujących im ulg podatkowych i odliczeń od podatku PIT. Firmom pomaga w wyborze optymalnej metody rejestrowania przychodów i rozchodów, a także dokonuje analizy zachodzących w nich procesów gospodarczych. Podatnicy, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, muszą prowadzić ewidencję przychodów. Poniżej wyjaśniamy, na czym dokładnie polega ryczałtowe rozliczenie podatków i jakie są jego warunki.

Czytaj więcej...